Vợ mềnh thương mềnh lắm

Vợ mềnh thương mềnh lắm, sợ mềnh khát nước nên sáng nào cô ấy cũng làm cho mềnh một bình nước mào hường rất là ngon!
Cứ cầm cái bình nước đáng yêu này thì không cô gái nào thèm ngó ngàng gì đến mình, mà sáng giờ ba bốn anh đẹp trai đá lông nheo rồi!
Quỷ xứ à…!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >

11 Replies to “Vợ mềnh thương mềnh lắm

  1. cho mấy anh 3 phút để nói lại những ý kiến về bình nước hồng và không nói chuyện không liên quan

  2. Nhìu khi các anh tự sắm mà nói dợ sắm đó! Thấy bây giờ nhìu anh iu màu hường lắm,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *