✨ Kết thúc những ngày nghỉ lễ lại quay lại học tập và làm việc bình thường thuii đến sắm lens để xinh đẹp mỗi ngày nào các tình yêuu