– Nếu chia tay em, anh có thể tìm được người tốt hơn. Và em cũng có thể tìm được người tốt hơn. Nhưng em không chắc chắn điều đó xảy ra.
– Anh không đi tìm người người bạn đời lý tưởng. Anh sẽ cố gắng trở thành người bạn đời lý tưởng trước khi yêu cầu người khác làm điều đó. Việc anh và em có thể gặp được người tốt hơn hay không, chúng ta không thể tự quyết định được. Nhưng điều cả hai đứa chắc chắn đều làm được là cố gắng làm bản thân mình trở nên tốt hơn.
See Translation

Comments are closed.