Bài này đã đuọc cập nhật tại phần Còm phía dưới

Bài này đã đuọc cập nhật tại phần Còm phía dưới
—————————————
Hội an.
Nguyễn Sự,
người bí thư có công đưa TP HOIAN thành TP di sản,tuy nhiên ông đã bỏ quên không CẢI THIỆN hình ảnh TP di sản này cho tốt hơn ,một thời là tượng trưng cho một ĐẤT NƯỚC ĐẠI VIỆT khác ngoài Đất nước Đai việt cổ kính Thăng Long . đó là xứ QUẢNG NAM QUỐC khi người Tây phương đến tìm cơ hội kinh doanh
Vì sự xuẩn ngốc và lở tay của “ai đó” mà TP có quá nhiều đền chùa Tàu mà không có lấy “một chỗ thờ tự ” các anh hùng người Việt như Lý thường Kiệt.Thánh Trần hưng Đạo, Quang Trung.
Người Hoian ,có phẩm chất gì ? khi mà ̀ nơi đây có trương Trung học lớn nhất của Tỉnh QNAM , trước 75 ; tại sao Họ đã NHẮM ĐUI con mắt lại để người Tàu ngợi ca Mã Viện và khắc một bài minh ngợi ca PHUC BA TƯỚNG QUÂN , trong mọt ngôi đền của chính họ , đây là chõ dựa dể du khách TQ nói lên lời khó nghe , Người Viẹt tại HOIAN đã giúp cho người Tàu đến đây sinh sống ,trốn nhà THANH đang đô hộ dân tộc mình , họ cũng là người nô lê ,nay họ lại quên thân nô lẹ của mình mà lại hạ nhục người cưu mang với việc ngợi ca công đức trồng các cây trụ đồng (phá di sản Trống Đồng của người LAC VIÊT , đúc cây trụ đồng mới ) ,
Ho đã để lời nhắc nhở cây trụ đồng đầy ô nhục năm xưa ,nay còn tồn tại mãi đến 2017 đây có phải là một thành phố LẠC ĐƯỜNG! Minh mang là vì vua anh nhất trong 9 đời vua Nguyên mà cũng bỏ qua bài minh này ,thât tình “? ”
Rất mong người QNAM trách nhiệm suy nghĩ lại .
See Translation

Comments are closed.