Bão facebook là gì

Bão facebook là gì, có sức ảnh hưởng thế nào tới kinh doanh hiện nay?
1. Tài khoản facebook, fanpage, tài khoản quảng cáo của anh em chết liên tục.
2. Page lúc tương tác tốt lúc kém hoặc kém hẳn đi.
3. Quảng cáo lúc tốt lúc kém. Lúc rẻ lúc đắt. Thậm chí rất đắt nhưng không hiệu quả hoặc kém hiệu quả.
4. Nhất là lúc facebook update các chức năng nhiều khi điên loạn hết lên, thậm chí facebook có thể bị ngừng hoạt động vài chục phút.
5. Nhiều người cùng kêu một lúc về tương tác, chi phí và hiệu quả quảng cáo khiến đơn hàng, doanh thu, doanh số, lợi nhuận bị tụt giảm.
Những điều này hầu như ảnh hưởng nhiều với những page mới, thương hiệu mới.
Còn page cũ và thương hiệu cũ thì ảnh hưởng ít hơn, đôi khi còn ko cảm thấy ảnh hưởng.
Có rất nhiều giải pháp giúp cho người kinh doanh vượt qua cơn bão.
Trong đó “không phụ thuộc vào facebook” là một giải pháp tuyệt vời hơn cả và tồn tại từ trước cả khi có facebook.
Think Different.

Comments are closed.