Bỏ biên chế giáo viên để mong giáo dục tốt lên cũng tương tự như nhiều người đã từng hi vọng lệnh cấm dạy thêm ở tp HCM giải quyết được tiêu cực trong giáo dục

Bỏ biên chế giáo viên để mong giáo dục tốt lên cũng tương tự như nhiều người đã từng hi vọng lệnh cấm dạy thêm ở tp HCM giải quyết được tiêu cực trong giáo dục.
Tất nhiên sự trì trệ và bảo thủ trong giới làm giáo dục là một sự thật khó cãi dù nói ra nghe rất khó chịu.
Có rất nhiều giáo viên không hề đọc sách hay suy nghĩ về nghề dù đang giảng dạy.
Với nền hành chính giáo dục hiện tại bỏ biên chế sẽ khuyến khích giáo viên tích cực hơn, lo lắng nhiều hơn,thường trực hơn nhưng tiếc là sự lo lắng hay tích cực đó không nằm trong phạm trù chuyên môn.

4 Replies to “Bỏ biên chế giáo viên để mong giáo dục tốt lên cũng tương tự như nhiều người đã từng hi vọng lệnh cấm dạy thêm ở tp HCM giải quyết được tiêu cực trong giáo dục

  1. Có lẽ cái gốc không phải để cho nền giáo dục tốt lên. Mà vì không đủ tiền trả lương cho một lượng lớn người hưởng lương từ ngân sách. Giáo viên là lực lượng đông nhất.

    1. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã xác định cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công là 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của cơ cấu lại nền kinh tế. Trên cơ sở đó, Trung ương đã giao Ban Cán sự đảng Chính phủ nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập để trình Hội nghị Trung ương lần thứ 6 vào tháng 10/2017. Hiện nay lĩnh vực giáo dục và đào tạo có tới hơn 1,2 triệu lao động – đông đảo nhất trong khối dịch vụ công.

  2. Gv muốn mua sách để đọc và suy nghĩ về chuyên môn đây, vậy mà người bán không bán cứ ngồi kể chuyện rửa bát và ba hoa về trì trệ và bảo thủ thế hả?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *