C Zin thúi

1 1  
C Zin thúi. H lớn rồi. Con tự phối quần áo mặc với nhau. Ko cần mẹ . Có khi con phối còn kute hơn mẹ ý 🙂
See Translation