Các hình thức giải thể doanh nghiệp

 Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp ấy chấm dứt hoạt động kinh doanh do nhiều nguyên nhân. Nhiều người mặc dù quản lý công ty, doanh nghiệp nhưng không biết nhiều kiến thức về vấn đề giải thể này, dẫn đến những sai sót và lỗi lầm không đáng có khi thực hiện giải thể, ảnh hưởng đến lợi ích của chính mình. Vậy các hình thức giải thể doanh nghiệp là gì?
 
Có hai loại giải thể được chia ra để phân biệt rõ hơn đó là:
 
– Giải thể tự nguyện: đây là trường hợp mà chủ doanh nghiệp muốn rút lui khỏi doanh nghiệp vì những lý do cá nhân của họ hoặc điều lệ thỏa thuận thỏa đáng
 
– Giải thể bắt buộc: cơ quan nhà nước có thẩm quyền bắt buộc doanh nghiệp đó phải giải thể do không đủ điều kiện luật định nào hoặc vi phạm pháp luật và bị thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh.
 
Tuy nhiên, dưới đây chúng tôi xin đưa ra những trường hợp giải thể cụ thể để mọi người có thể nắm mắt chính xác nhất:
 
– Kết thúc thời gian hoạt động: thời gian hoạt động được ghi trong điều lệ công ty và không có bất cứ quyết định gia hạn nào. Trong quá trình thành lập công ty những thành viên đã thỏa thuận và kết ước với nhau, điều lệ công ty chính là bản cam kết của các thành viên về việc thành lập, hoạt động của công ty và trong đó có thỏa thuận về thời hạn hoạt động của công ty đó. Sau khi kết thúc thời gian hoạt động đa được ghi trong điều lệ thì công ty cần phải thực hiện việc giải thể theo đúng trình tự của pháp luật.
 
– Theo quyết định của chủ sở hữu, của hội đồng thành viên hoặc củ tất cả thành viên hợp danh. Đây là trường hợp xuất phát từ nhu cầu cũng như các thành viên tham gia công ty đều không còn lợi ích thì họ có thể thỏa thuận để yêu cầu giải thể công ty.
 
– Công ty không có đủ sống lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật trong thời gian 06 tháng liên tục. Pháp luật có quy định số lượng thành viên tối thiểu cho mỗi loại hình công ty khác nhau, khi số lượng thành viên không đủ, để đảm bảo được tiếp tục tồn tại thì công ty cần phải nạp thêm các thành viên cho đủ số lượng tối thiểu.
 
– Bị thu hồi chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 
Nếu như bạn chưa biết hết những thủ tục cần phải làm để giải thể doanh nghiệp, đừng lo lắng, hãy đến với công ty tư vấn và dịch vụ tổng hợp 24h, đây là địa chỉ chuyên hỗ trợ và thực hiện dịch vụ luật doanh nghiệp cho mọi doanh nghiệp có nhu cầu!
 
Xem thêm:  http://law24h.com.vn/dieu-kien-giai-the-cong-ty-co-phan
Xem thêm bài viết trước:  http://phamminhlan.com/giai-the-cong-ty-moi-thanh-lap-nhung-chua-hoat-dong/