13 Replies to “#cafemotmenh

  1. Đây là 1 loại mực người ta dùng để bơm vào bút viết giấy! Loại này nhanh khô, lâu phai màu, đặc biệt chống chỉ định với việc dùng cho thực phẩm! Khu vực này là Black Cat, dành cho các quý cô, quý cậu FA hoặc giới thứ 3, chống chỉ định những người đã có vk ck!
    Phải ko em?

Leave a Reply to Anonymous Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *