Chưa được xem ĐẢO ĐỊA NGỤC (Korea)

Chưa được xem ĐẢO ĐỊA NGỤC (Korea), chưa được xem CHÚ HỀ MA QUÁI nên nhất định tuần tới này phải xem. Ai đi xem cùng mình xuất buổi trưa đăng ký nhé. CGV Bà Triệu nhé! Minh bao vé và bao ăn trưa luôn. Ế nó khổ thế đấy^^^^^

Comments are closed.