Class Updates: XÁC NHẬN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÃ GỬI CHO 3 LỚP 09

Class Updates: XÁC NHẬN VÀ HƯỚNG DẪN ĐÃ GỬI CHO 3 LỚP 09-2017 KHU VỰC TPHCM (Option A)
1. Cho đến 8h30 ngày 26/07, TẤT CẢ mọi đăng ký của 3 lớp 09-2017 tại khu vực phía Nam đều đã được add vào email group của lớp tương ứng.
2. Chúng tôi đã gửi cho bạn qua email XÁC NHẬN CHÍNH THỨC về tình trạng đăng ký, cách thức và hạn nộp deposit cùng những thông tin cần thiết khác vào rạng sáng ngày THỨ 4 26/7 (đừng quên check SPAM nếu ko nhận được). Bạn có thời hạn 3 NGÀY (đến THỨ 6 28/7) để nộp đặt cọc giữ chỗ. Mọi liên lạc trao đổi liên quan tới việc nộp học phí cần thực hiện qua email vuhonamtien@gmail.com.
3. Hiện tại lớp Thiểu Năng và Tạp Dịch đều đã tạm thời FULL option A, và Ngọng chỉ còn có thể tiếp nhận thêm 5 suất. Khi đã nhận đủ con số đăng ký, link sẽ được đóng lại. Tùy theo tình hình nộp đặt cọc mà chúng tôi sẽ quyết định mở lại link hay không.
4. Sau khi link đóng, nếu tất cả người đăng ký đều nộp đặt cọc đầy đủ và đúng hạn, link sẽ không mở lại và những người option A chậm chân cần đợi link option B (sẽ mở vào 13/8) và cạnh tranh đăng ký với các bạn thuộc diện này.
See Translation