Clip của tớ đã đạt giải 3 trong cuộc thi Clip do Sứ quán Úc tổ chức

Clip của tớ đã đạt giải 3 trong cuộc thi Clip do Sứ quán Úc tổ chức. Một lần nữa, cảm ơn sự động viên của tất cả mọi người trong thời gian qua, đặc biệt là các bạn đã giúp tớ hoàn thành Clip này.
See Translation

Comments are closed.