Có công việc gắn niềm vui của bản thân với niềm vui của người khác

Có công việc gắn niềm vui của bản thân với niềm vui của người khác, quả là một điều rất may mắn!
Hiền đang có niềm vui đó, vui rất vui !
Niềm vui của mình và của bà mẹ có con bị táo bón đến máu chảy ròng ròng, đã vỡ òa sau 4 ngày dùng gạo mầm, cám ơn thiên nhiên kỳ diệu, cám ơn những nghiên cứu sâu của bao nhiêu nhà khoa học, cám ơn người bạn đã giúp Hiền làm ra hạt gạo mầm như ý và cám ơn sự tin tưởng của Mẹ Trang và các mẹ khác dành cho bản thân Hiền !
Yêu các mẹ và các con thật nhiều <3 <3 <3 See Translation

Comments are closed.