Có những bài học khi nhận ra thì đã là quá muộn

1 1  
Có những bài học khi nhận ra thì đã là quá muộn…Khi bạn phán xét một ai đó, bạn sẽ chẳng còn thời gian thấu hiểu và yêu thương
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *