Có những bài học khi nhận ra thì đã là quá muộn

1 1  
Có những bài học khi nhận ra thì đã là quá muộn…Khi bạn phán xét một ai đó, bạn sẽ chẳng còn thời gian thấu hiểu và yêu thương
See Translation