Cụ Einstein bảo là: Nếu bạn không giải thích được nó một cách ĐƠN GIẢN

Cụ Einstein bảo là: Nếu bạn không giải thích được nó một cách ĐƠN GIẢN, tức là bạn chưa hiểu nó đủ sâu.
Lúc nào mình cũng thích việc mọi thứ được giải thích một cách đơn giản và bao giờ mình phải làm được điều đó thì mới truyền tải nó đến với người khác.
Nói thật là mình dạy thiền vì mình thấy nó dễ và đơn giản bỏ xừ ra trong khi đủ các thể loại lớp học, sách vở, tôn giáo, báo chí lởm khởm nâng nó lên một tầm cao siêu, nguy hiểm.
Mình cũng tìm thấy đặc điểm đó ở những người mà mình respect (dịch ra tiếng Việt là kính trọng thì nó hơi quá, nên để nguyên là respect) như bạn Dương đang dạy Phân tâm học, hay Dung dạy về Năng lượng ở chỗ mình. Các bạn đều có thể truyền tải những những khái niệm mà nhắc đến cứ nghĩ phải cao siêu, nguy hiểm lắm thành những kiến thức rất dễ tiếp thu và thực hành. Dạo này mình gặp được rất nhiều người tương tự, ngay như tác giả một cuốn tự học Ielts mà mình đọc hôm qua, hay tác giả cuốn sách về Kabbalah mình vừa đọc hôm nay. Ah nhớ ra là Phật Thích ca cũng là siêu cao thủ trong việc diễn giải những thứ khó hiểu thành những câu chuyện hay hình ảnh đơn giản. Thầy Thích Nhất Hạnh cũng vậy, nhớ ra tiếp (ý là thứ tự không quan trọng ).
Tiếp cận với những người như vậy lòng tự dưng cứ khoan khoái nhẹ nhàng, cơ thể như được bật nút và tháo gỡ cả đống dây dợ lằng nhằng.
Cách để phân biệt một người chả hiểu gì và một người hiểu vấn đề chính là xem cách họ diễn tả, truyền đạt thông điệp một cách giáo điều hay gần gũi mà thôi. Nên là hãy ngừng tỏ ra nguy hiểm, ngừng giáo điều, kể cả nhiều like.
See Translation

Comments are closed.