Cứ tưởng mình đã già hơn nhưng trong clip này (11:30 và 17:00) thấy kiểu của mình trẻ con vãi :(

Cứ tưởng mình đã già hơn nhưng trong clip này (11:30 và 17:00) thấy kiểu của mình trẻ con vãi :(. Thảo nào đến giờ vẫn ế :((((((
See Translation

Comments are closed.