Cứ tưởng mình đã già hơn nhưng trong clip này (11:30 và 17:00) thấy kiểu của mình trẻ con vãi :(

Cứ tưởng mình đã già hơn nhưng trong clip này (11:30 và 17:00) thấy kiểu của mình trẻ con vãi :(. Thảo nào đến giờ vẫn ế :((((((
See Translation

3 Replies to “Cứ tưởng mình đã già hơn nhưng trong clip này (11:30 và 17:00) thấy kiểu của mình trẻ con vãi :(

  1. =)) Anh Duy Khanh Dang đã thành người nổi tiếng rồi. Không sợ ế đâu ạ. Em cũng vẫn còn ế đây ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *