ĐÃ CÓ CHÍNH SÁCH THƯỞNG TOÀN HỆ THỐNG DÀNH RIÊNG CHO SỈ CHUYÊN SON

ĐÃ CÓ CHÍNH SÁCH THƯỞNG TOÀN HỆ THỐNG DÀNH RIÊNG CHO SỈ CHUYÊN SON
Nên H cần tuyển:
#Đại_lý: vốn 5 triệu
Mỗi tỉnh chỉ nhận 1 đại lý chuyên son
Được cấp túi son và card son
Hỗ trợ 50% phí chuyển hàng tới nhà
Pass toàn bộ bill lẻ và khách sỉ xin gia nhập tại khu vực
Hỗ trợ hóa đơn bán hàng
Được cung cấp hình ảnh, clip, stt phục vụ cho việc bán hàng
#Chi_nhánh: vốn 1 triệu
Mỗi huyện chỉ nhận 1 chi nhánh chuyên son
Được cấp túi son và card son
Hỗ trợ 50% phí chuyển hàng tới nhà
Pass toàn bộ bill lẻ khi gia nhập hệ thống
Được cung cấp hình ảnh, clip, stt phục vụ cho việc bán hàng
#Khách_sỉ: Chỉ với 3 thỏi son
Được cấp túi son và card son
Pass bill lẻ tại khu vực (nếu có sẵn hàng)
Được cung cấp hình ảnh, clip, stt phục vụ cho việc bán hàng
RẤT MONG ĐƯỢC HỢP TÁC: 0969971546 ( Hạnh)
See Translation