Đã có những lúc J

1  
Đã có những lúc J. cũng áp lực và căng thẳng như lúc này khi cố gắng thực hiện điều mình muốn.
“…Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi…”
See Translation

Comments are closed.