Đêm nay 18/5/2017

Đêm nay 18/5/2017, các cựu chiến binh Sư đoàn 5 và các trung đoàn thuộc sư đoàn cũ như 174, 5 và 3 tề tựu về huyện Vĩnh Hưng, Long An và khu vực đồn biên phòng Long Khốt thuộc huyện Vĩnh Hưng (xưa thuộc tỉnh Kiến Tường) để thắp hương tưởng niệm các đồng đội đã hy sinh trong các cuộc tấn công cứ điểm Long Khốt từ năm 1972 đến 1974.
Đã có gần 1.000 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong khi tấn công Long Khốt để hôm nay đồng đội còn sống sót lại về tưởng tiếc đồng đội bằng ánh hoa đăng.