Đi công tác xa

Đi công tác xa, nịnh vợ phát cho nó êm ấm cửa nhà!
THƯƠNG VỢ
Đi xa mới thấy thương vợ
Vì phải ở nhà một mình
Ở nhà cũng thấy thương vợ
Phải làm ngàn việc linh tinh
Nhiều tiền vẫn thấy thương vợ
Vì có mà chẳng dám tiêu
Hết tiền càng thấy thương vợ
Ngược xuôi xoay sở trăm chiều
Con khỏe mừng nhưng thương vợ
Lũ trẻ là quỷ nhà trời
Con ốm tất nhiên thương vợ
Lo lắng đến toát mồ hôi
Chung quy làm vợ đã khổ
Vợ mình lại còn khổ hơn
Bởi vì chính mình cũng biết
Mình là tội nợ cộng dồn
Thế nhưng, thôi thì duyên nợ
Chắc vợ cũng thương mình thôi
Riêng mình từ nay sẽ cố
Càng ngày càng bớt dở hơi…

Comments are closed.