Định bụng đi hàng mới về gửi các bác nhưng vườn lại gọi ra nhờ bán giúp CAM SÀNH vì thời tiết trời ko phụ lòng người