Định làm bộ này nhưng thí điểm cho đại li bán lẻ thôi :) Hà không bán vì là bộ bóng chày sẽ làm điên đảo các tình yêu mất

Định làm bộ này nhưng thí điểm cho đại li bán lẻ thôi 🙂 Hà không bán vì là bộ bóng chày sẽ làm điên đảo các tình yêu mất
Bộ gấu này mua lẻ qua đại lí với giá 89k/1b
cmt sdt địa chỉ bộ size gì nếu đại lí gom đủ 200 bộ em sẽ cho đại lí bán luôn ☺️☺️☺️

Comments are closed.