Đừng để đến lúc da lão hoá rồi mới chăm sóc chị em nhoé

1  
Đừng để đến lúc da lão hoá rồi mới chăm sóc chị em nhoé!!
Và không phải cứ mua đồ là biết dùng đúng cách đâu à 😀
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *