Em bé đáng yêu nhứt nhà và nghịch hơn cháu nhà người ta độ nghịch tỉ lệ thuận với độ tuổi

1  
Em bé đáng yêu nhứt nhà và nghịch hơn cháu nhà người ta độ nghịch tỉ lệ thuận với độ tuổi
See Translation

Comments are closed.