Em có dạy IELTS tại Thái nguyên nhé các bác :)))) Giờ muốn đi học tiến sĩ là phải có đầu vào IELTS 5

Em có dạy IELTS tại Thái nguyên nhé các bác :)))) Giờ muốn đi học tiến sĩ là phải có đầu vào IELTS 5.0 ạ.
Thông báo mở lớp IELTS target 6.0-6.5 vào giữa tháng 5 hoặc tháng 6 ạ!
See Translation

Comments are closed.