Em Mía một tuổi và em đã biết điệu

Em Mía một tuổi và em đã biết điệu. Biết bắt chước mẹ đánh son, lấy giày cao gót của mẹ ra cố đi thử vào chân, lấy túi của mẹ đeo khi đi chơi, lấy vòng vèo nhẫn nhiếc của mẹ đeo vào tay chân, cầm micro vừa soi gương vừa hát vừa lắc lư.. Và cứ đeo cho em cái gì mà khen em xinh với em đẹp là em chịu đeo ngay mặc dù không thích :)))
P/s: Đang ấp ủ ý tưởng viết quyển sách kể về chuyện bầu bì, lúc sinh Mía và chăm sóc, dạy dỗ Mía để chia sẻ kinh nghiệm với các chị em đang làm mẹ và sắp làm mẹ. Đúng là kinh nghiệm “xương máu” luôn 😡
See Translation

Comments are closed.