ESSENCE: CUỘC SỐNG HỖ TRỢ CUỘC SỐNG thứ 5 hàng tuần

ESSENCE: CUỘC SỐNG HỖ TRỢ CUỘC SỐNG thứ 5 hàng tuần.
Cuộc sống là Vấn đề cần giải quyết hay Trải nghiệm để Tận hưởng
(y) Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống của mình. Nếu bạn lựa chọn vấn đề thì bạn nhìn đâu cũng thấy vấn đề, cần phải khắc phục, cần phải sửa chữa, cần phải hoàn thiện, cần phải thay đổi …
Nếu bạn lựa chọn Vấn đề thì bạn là người hướng tới sự Hoàn hảo. Và sự Hoàn hảo sẽ tạo ra bất như ý và nó sẽ phá huỷ giây phút hiện tại và bạn khó cảm thấy bình an.
(y) Nếu bạn lựa chọn Trải nghiệm – bạn sẽ dễ chấp nhận hơn, bạn không bắt mọi thứ theo ý bạn và bạn sẽ nhìn nhận mọi việc khách quan hơn …
Tham dự Chương trình Cuộc sống Hỗ trợ Cuộc sống buổi 4: Vấn đề <> Trải nghiệm để chúng ta cùng đi sâu vào chủ đề thú vị này
(y) Hẹn gặp các bạn trong tối nay: 18h00-20h30 tại Ngôi nhà Essence 61 Vũ Phạm Hàm.
Đến tham dự bạn có thể trải nghiệm Thiền với CLB The Nature Life.
Tôi chọn tận hưởng cuộc sống trong sự sáng tạo, khám phá và thử thách!!! <3