*** From Hollywood to Phu Day

*** From Hollywood to Phu Day, Nam Dinh.
*** Cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của Thủ nhang, bà Trần Thị Duyên và các Thanh đồng: Kim Huệ, Kim Châu, Kim Phương, Trần Lam và ban chầu văn đã tạo mọi điều kiện, cùng BXL tham gia với đoàn làm phim của Đạo diễn Mỹ, Tiana hoàn thành phân cảnh trong bộ phim kể về cuộc đời của chính chị tìm về cội nguồn VH dân tộc tại thời điểm “Tháng 3 giỗ Mẹ” ngay tại Phủ chính Tiên Hương bằng hai giá hầu Quan Đệ Nhị & Cô Bé.
*** Cảm ơn sự kết nối tuyệt vời của các bạn Triệu Thanh Sơn & Trần Hậu, giúp phân cảnh tôn vinh giá trị Đạo Mẫu đặc sắc của DTVN thăng hoa hoàn hảo.
*** Hy vọng bạn bè thế giới biết đến nhiều hơn nữa Di sản VH phi vật thể đại diện của nhân loại với Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ vừa được UNESCO chính thức công nhận và tiếp tục tìm về Phủ Dầy để được cảm nhận, chiêm bái.
*** Link giới thiệu về đạo diễn Tiana:

Comments are closed.