Gái khoa Sinh đâu phải dạng vừa

1  
Gái khoa Sinh đâu phải dạng vừa. Chú Đặng Sinh cẩn thận củi lửa chớ máy cắt là nó dùng điêu luyện cỡ này rồi đó!
Ghê nhỉ?
See Translation

Comments are closed.