Hàng mua của #Tiki

Hàng mua của #Tiki. Giao rất nhanh. Bao gói cẩn thận. Mua sách Tiki được gợi ý mua cả dịch vụ bookcare (bọc sách). Dịch vụ rất hoàn hảo.
Có mấy cái chưa ưng ở Tiki lắm:
– Không thấy đơn hàng điện tử gửi về email => Cái này dường như lỗi.
– Không xác nhận qua điện thoại => Cái này nếu là chính sách thì cần báo trước cho khách. Nếu báo trước thì ổn. Nhưng không báo mà cũng ko có xác nhận đơn hàng qua email thì không ổn tí nào. Cái này mấy bạn làm TMĐT cần rút kinh nghiệm khi lên quy trình.
– App Tiki trên Android lởm. Còn thiếu cả chức năng quản lý đơn hàng (!?)