Hè năm nay vui hơn bao giờ hết vì Vân và bé Tony được tham dự vào hoạt động “Thi bơi thiếu nhi Mulberry Lane 2017”