Hey

Hey,
Đừng có mà được dzoi đòi Rồng ngen cưng ..
Xời, cưng chưa được kon dzoi kon nữa ở đó đòi Rồng ?!
Chứ mắc gì nhìn a quài dzạ ,Mún gì?
Nè, A đẹp trai chứ hok có dễ dãi nghen cưng nghen !
Mún gì nà ?
Mún ún nước mía, ăn mì gõ , cháo trắng dưa mắm, hột dzịt muối.
Chiện nhỏ, xíu xong việc Hia Kìu này sẽ dắt đi ăn phở nghen.
Ăn hủ tíu gõ, cháo trắng hoài mập sao nổi cưng ?
À Há !
Ừm Hứm …

Comments are closed.