Hiện tượng phi trọng lực kỳ lạ này chính là sự đánh lừa ảo giác phức tạp (elaborate optical illusion)