Hóa ra mình rất thông mình

1  
Hóa ra mình rất thông mình . Vậy mà bao lâu nay mình vẫn nghĩ nó là nhược điểm lớn nhất
See Translation