Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý

Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ kẻ bắt cóc.
Ngược lại, hội chứng Lima xảy ra khi kẻ bắt cóc bắt đầu thông cảm với con tin…cảm thấy có tội lỗi với con tin và tự động thả tự do cho con tin …
Vụ Đồng Tâm là điển hình của sự thể hiện 2 hội chứng này…
-= Trích nghiên cíu của giáo sư Zhu Juan thuộc trung tâm tâm thần thế giới =-
Ảnh nhặt đâu đó trên mạng

Comments are closed.