Hồi đại học

Hồi đại học, đại diện lớp tặng hoa 1 thầy giáo. Thầy cám ơn và nói thẳng: “Thế các cô các cậu biết ngày lao công là ngày nào không? Họ có đáng được tôn vinh không? ”
Sau này, và sau này nữa. Mình khá ám ảnh cái cảm giác tẽn tò lúc ấy. Càng làm về giáo dục, càng thấy thầy đúng.
Nếu thả nổi hoàn toàn giáo dục như một ngành kinh doanh dịch vụ, giáo dục sẽ khác. Cụ thể, gần đây, Bộ GD đang nghiên cứu bỏ công chức, viên chức giáo viên, thả nổi nghề này theo thị trường lao động. Với lời hứa “đãi ngộ cao” (lời hứa này Bộ nợ các thầy cô từ năm 2007).
Nếu làm được điều này, sẽ không còn chuyện mấy ông cán bộ thị xã có quyền ép các cô giáo làm lễ tân rồi sau đó phải đi uống rượu. Không còn chuyện một bà hiệu trưởng có thể lấy tay che trời, đổi trắng thành đen khiến các thầy cô buộc phải nói dối để đảm bảo sinh nhai. Vì khi các thầy cô đã có năng lực, thiếu gì nơi dạy.
Nghề giáo cần thả nổi theo thị trường lao động vì cả ngành giáo dục. Bởi giáo dục cần hơn nữa đội ngũ giáo viên có chất lượng, được chắt lọc bởi sự khốc liệt của thị trường lao động.
Giáo dục cần những con người năng động, thích ứng để truyền cảm hứng cho học sinh chứ không cần những cỗ máy giảng bài với “công việc ổn định”.
Giáo dục cần xây thành từ nền tảng của những giáo viên tự tin với thị trường chứ không phải những con người “sợ đủ thứ”.
Nhưng, để làm được điều đó phải cơ chế giám sát quyền lực, ngay từ lúc này. Khi chuyện bỏ công chức hóa giáo viên vẫn đang nâng lên, đặt xuống. Để gạt đi những bà chúa nhỏ, những ông vua con trong nhà trường toàn quyền sinh sát kế sinh nhai của các thầy cô.
Minh bạch thông tin và sòng phẳng trong thang đo năng lực là điều buộc phải làm.
Bằng không, học sinh sẽ chỉ được học từ những người cung cấp dịch vụ kiểu con cháu các cụ cả. Dell đuổi đi đâu được!

Comments are closed.