Hôm qua lúc ăn trưa sau Đại hội Đoàn Khối

Hôm qua lúc ăn trưa sau Đại hội Đoàn Khối, Thiện có để quên 1 túi clear tại Hội trường B, nhà khách 28 Nguyễn Huệ.
Bên trong có 1 quyển sách Never Eat Alone, 1 áo Đoàn, một ít tài liệu và 1 cái ví đựng các giấy tờ mang tên Trần Đào Anh Thiện. Vậy bạn nào cầm giúp thì cho Thiện xin lại với ạ. Xin cảm ơn và hậu tạ <3
See Translation

Comments are closed.