Hổng biết nói gì

Hổng biết nói gì… Chỉ biết cảm ơn các cha mẹ đã tặng sách cho tụi nhóc ở giáo xứ Phú Văn, huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước, một nơi khá xa xôi, gần rừng, ít chỗ chơi, ít có những nơi sinh hoạt tinh thần lành mạnh bổ ích. Đặc biệt cảm ơn các con, nếu tụi con không ham đọc sách, ham hiểu biết thì chẳng có cuốn sách nào dù đẹp đẽ hay ho mấy mà tới với các con được, cưng tụi con quá đi < 3 < 3 <3 Hình mới tức thì nè các ba mẹ ơi

Comments are closed.