I’m sorry

I’m sorry
Vì tôi có việc bận nên sẽ đóng cửa hàng 4 hôm nhé !!!
Hẹn các chụy e vào cuối tuần nhé
See Translation