Khách nào mua hàng mà có ảnh đừng tiếc ảnh gửi cho mình để mình lưu giữ lại vào album nhé tất cả ảnh của khách + feedback khách hàng đều dc shop up lên và lưu giữ tại đây

Comments are closed.