Khi mấy ce được đi cv

1 1 1 1 1  
Khi mấy ce được đi cv.
Cứ thấy mẹ ở nhà là 2 thúi đòi đi liền.
Chị Zin trèo leo và đu ghê lắm, e cũng ko kém ạ
See Translation

Comments are closed.