Kinh nghiệm bán hàng online của em cho thấy cứ chị em nào mà vào inb hỏi sỉ xong chốt câu “để em đăng thử đã chị nha” hay là “Có khách mua em mới nhập hàng chứ em mới bán chưa có kinh nghiệm em sợ ế