Là một chàng trai

Là một chàng trai, chuyển giới thành 1 mỹ nữ, rồi bỗng nhiên lại nhớ thời đàn ông, lại biến thành hoàng tử cho vui:)
Lộn qua lộn lại mà lúc nào vẫn cứ thấy xinh^^
QUÁ GIANG số này, chị ấy sẽ tiết lộ nhiều chuyện động trời liên quan đến nhiều ngôi sao lắm!

Comments are closed.