Lấy Vợ

Lấy Vợ … Đi Đừng Sợ

một quá khứ phải cố quên
mỗi khi kề bên
Và có
một nỗi nhớ dần lớn lên
khi ở bên em
Biết yêu là sẽ
cần mạnh mẽ hơn bước qua khó khăn
Tiếng yêu này sẽ
sưởi ấm trái tim những đêm giá băng
Bởi lòng yêu nhiều lắm
vượt qua hết yếu đuối không cần thiết
Phải tập bước qua bao
ngàn nỗi lo đừng sợ một mai rời xa
Sợ trái tim lại nát tan
ngày qua say đắm bỗng dưng xa lạ
Sợ trái ngang
sợ dối gian
sợ những vết xước tim mình đau
quên đi quá khứ hai ta đã phải bước qua
bao niềm đau
Sợ mất nhau
dẫu là sẽ đau
cầm tay ta cứ bên nhau như vậy
yêu đi đừng sợ

một quá khứ phải cố quên
mỗi khi kề bên
Và có
một nỗi nhớ dần lớn lên
khi ở bên em
Biết yêu là sẽ
cần mạnh mẽ hơn bước qua khó khăn
Tiếng yêu này sẽ
sưởi ấm trái tim những đêm giá băng
Bởi lòng yêu nhiều lắm
vượt qua hết yếu đuối không cần thiết
Phải tập bước qua bao
ngàn nỗi lo đừng sợ một mai rời xa
Sợ trái tim lại nát tan
ngày qua say đắm bỗng dưng xa lạ
Sợ trái ngang
sợ dối gian
sợ những vết xước tim mình đau
quên đi quá khứ hai ta đã phải bước qua
bao niềm đau
Sợ mất nhau
dẫu là sẽ đau
cầm tay ta cứ bên nhau như vậy
yêu đi đừng sợ
Sợ trái tim lại nát tan
ngày qua say đắm bỗng dưng xa lạ
Sợ trái ngang
sợ dối gian
sợ những vết xước tim mình đau
Sợ trái tim lại nát tan
ngày qua say đắm bỗng dưng xa lạ
Sợ trái ngang
sợ dối gian
sợ những vết xước tim mình đau
quên đi quá khứ hai ta đã phải bước qua
bao niềm đau
Sợ mất nhau
dẫu là sẽ đau
cầm tay ta cứ bên nhau như vậy
Vơ lấy tội đi đừng sợ
Cưới vợ đi đừng sợ
Lên phường đi đừng sợ
Kết thúc đời độc thân đi đừng sợ
http://nhaccuatui.com/…/yeu-di-dung-so-yeu-di-dung-so-ost-o…