Life [5]

1  
Life [5]
I met this couple when they walked on the beach in Nhon Ly. They are from Czech Republic . He has worked in agricultural field, like me. She is a nurse. They love children and dogs so much <3
We ate some Vietnamese foods and chatted about many things. I realize that they're so cute and friendly. My niece received a set of pencils, notebook and candy from them.
We promised that we will keep in touch and meet again in other places like Europe.
#anunforgetableholiday

13 Replies to “Life [5]

    1. Hai người bạn mới á chị. Em mời vào nhà ăn cá với ruốc cuốn bánh tráng, chấm nước mắm Nhơn Lý mà họ khen ngon nhức hết nách luôn. He he

    1. Cảm ơn bạn Lanh Vu. Khi nào có dịp mang cả gia đình ra đây, bạn Thiện cũng đãi ngang ngửa vợ chồng chú Tây này luôn nghe.

  1. Bé Ba nhà anh chị là số hưởng nhất đó chị Mỹ Hằng. Được tặng nguyên một lốc quà từ bút chì, màu tô đến sổ tay, và kẹo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *