Life [6]

1  
Life [6]
Hơn một năm trước, Thiện đóng cái giá sách này và mong muốn sẽ lấp đầy được nó vào một ngày đẹp trời nào đó thật gần. Nhưng tính ra vẫn còn nhiều chỗ trống quá!
Đôi lúc Thiện hay nghĩ là nhà sau này có hẳn một phòng chỉ kê toàn sách để đọc thôi. Vậy thôi, mỗi tháng lấp đầy một kệ sách là ổn rồi.
I love reading! I love books!
See Translation

Comments are closed.