LỜI CẢM MẾN

LỜI CẢM MẾN.
Nguyễn Châm
xuất khẩu tặng Minh Hùng .
Những áng thơ hay gửi mến chung.
Tuổi trẻ thanh xuân thời mạnh súng.
Trung niên cặp bến lúc… rơ nòng.
Thương yêu kết nối bình thân chủ.
Cảm mến giao duyên nghĩa cử công.
Hữu hảo nhân hòa xin giữ vẹn.
Tình thâm thủ túc lạc an phòng.
Trưa… 23.5.2017
Hùng Minh Trần
( Bài HỌA).
&%&%&%
MỪNG SINH NHẬT
Họ báo ngày sinh của gã Hùng
Thơ quèn mấy chữ ngỏ lời chung
Rằng hơn một tuổi cường thêm súng
Bởi quá nhiều xuân mạnh nữa nòng
Hạnh phúc gia đình luôn thỏa mãn
Tình yêu cuộc sống mãi thành công
Bà hai mụ bảy tràn sung sướng
Bạc tỷ vàng thoi xếp đẫy phòng
Nguyễn Châm
230517…( Bài XUỚNG ).

Comments are closed.