LÒNG TÔI CŨNG LỆCH NGHÌN PHƯƠNG

LÒNG TÔI CŨNG LỆCH NGHÌN PHƯƠNG
(Hồng Thanh Quang)
Lòng tôi cũng lệch nghìn phương,
Cần gì thêm những thông thường vẹo xiên.
Đi qua, xin cứ cảm phiền,
Cứ làm như lạ chớ liên láo nhòm…
Nỗi đau đã tụ sao chòm,
Nhập nhoà bát sắc, lom dom lửa tình.
Hữu thân ai chẳng nương mình,
Không đâu chớ rắp tâm rình nắng nôi…
Đời trôi mạch truyện chương hồi,
Nhân sao quả vậy, mấy người khác đi.
Tinh khôn cũng chẳng ích gì,
Chung quy một nấm xanh rì cỏ khâu…
Không nương được yếu mềm nhau,
Đừng tung bùn đất, dễ đau thực thà…
Muốn gần, xin cứ xê ra,
Rồi tôi sẽ chắp khúc ca khóc đời…
(2-6-2015)