Mấy chú lắp thag máy khoan to quá làm cháu Sumon sợ gồng lệch cả bụng mẹ

Mấy chú lắp thag máy khoan to quá làm cháu Sumon sợ gồng lệch cả bụng mẹ …
Đã thế còn thẳg chân đạp ko thương tiếc mẹ luôn …
Ơ kìa, chú ấy khoan chứ mẹ có khoan đâu mà đạp mẹ …
M giỏi m tòi ra mà chửi mấy ông ý đạp mẹ lzì tội nghịp …
– Shmily –
Cô dì chú bác add fb cháu đi Sumon Sumon
#Sumon_24w

Comments are closed.