May mắn một năm chỉ có 1 ngày 2/9

May mắn một năm chỉ có 1 ngày 2/9, chớ không thì chắc Bình Dương trở thành “quê em mùa nước lũ”, ahihiii
Cha mẹ nhìn con gái nấu ăn mà … rưng rưng ngấn lệ, haha
P/S: hình ảnh được trích từ loạt ảnh “phóng sự điều tra” do cả gia đình, dòng họ thực hiện mang tính chất…chuyện lạ bốn phương! 😉

Comments are closed.